Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:884 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Europaparlamentet vedtok forrige uke med overveldende flertall en resolusjon som krever at Europakommisjonen og EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikken starter en strukturert dialog med det cubanske sivilsamfunnet og den demokratiske opposisjonen.
Vil statsråden i løpet av sitt besøk på Cuba i april møte representanter for opposisjonen, og ta initiativ til at norske myndigheter styrker dialogen med sivilsamfunnet, og vil han overfor landets myndigheter kreve løslatelse av politiske fanger?

Begrunnelse

Europaparlamentets resolusjon P7TA(2010)0063 ble vedtatt med 509 mot 30 stemmer. Resolusjonen ble støttet av alle partigrupper med unntak av kommunistgruppen og tok utgangspunkt i dødsfallet til den fengslede aktivisten Orlando Zapata Tamayo, som sultestreiket i 85 dager i protest mot regimets grove brudd på menneskerettighetene. Resolusjonen krevde løslatelse av alle politiske fanger på Cuba og en umiddelbar åpning av dialog med landets sivilsamfunn og demokratiske opposisjon.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: De konsise svarene på de tre spørsmålene representanten Sanner stiller er henholdsvis nei, ja og ja. Nedenfor vil jeg utdype dette nærmere. Jeg viser for øvrig til utenriksministerens svar på relaterte spørsmål, herunder 481, 482, 589, 721 (2008-09) og 150 (2009-10).

Norske myndigheter har en løpende dialog med alle deler av det kubanske samfunnet, herunder myndighetene og det sivile samfunnet. Jeg deler fullt ut representanten Sanners syn på viktigheten av dialog med det sivile samfunnet på Cuba. Jeg håper at mitt besøk til Cuba 8. og 9. april vil bidra til å styrke denne.

Programmet for mitt korte besøk på Cuba er forsatt ikke fastlagt, men jeg legger opp til å møte så vel myndighetsrepresentanter som representanter for det sivile samfunnet, den katolske kirken og det diplomatiske miljøet. Jeg håper også å få til et feltbesøk i regi av Norges Røde Kors og Cubas Røde Kors.

Menneskerettigheter er blant de spørsmål jeg ønsker å diskutere med kubanske myndigheter under mitt opphold. Jeg kan bekrefte at jeg i en slik sammenheng også vil ta opp spørsmålet om løslatelse av politiske fanger. Når det gjelder kontakten med representanter for opposisjonen, planlegger jeg ikke selv å møte dem under dette besøket, men jeg kan forsikre at vår ambassade på Cuba fortsetter å holde løpende kontakt med opposisjonen. Slik den har gjort siden ambassaden ble gjenåpnet i 2001.