Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:903 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domenenavn direkte under det norske toppdomenet .no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene - priv.no - et nivå under toppen.
Mener statsråden dette er en tilfredsstillende løsning, eller vil hun se på muligheten for å endre reglene slik at privatpersoner også kan benytte .no som toppdomene?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hovedprinsippene for domeneregelverket ble vedtatt etter en bred offentlig høring i februar 2001. Bakgrunnen for høringen var domenerapporten ".no eller aldri" som bl.a. inneholdt forslag til ny forvaltningsordning for domenenavn i Norge, en "Domeneforskrift" og ny klageordning. Domenenavn er en begrenset ressurs og hensikten med dagens regelverk er å sikre at forvaltningen og tildelingen av domenenavn skjer på en måte som ivaretar interessene til samfunnet. Det er Uninett Norid som driver .no-domenet, som har ansvaret for utvikling av regelverket for .no, og som skal ivareta brukernes ønsker innenfor rammene av den norske domeneforskriften.

Regelverket for .no oppstiller formelle krav til personer som vil skaffe seg et norsk toppnivådomene. I regelverket for .no er det oppstilt tre formelle krav for registrering. Personen som ønsker et .no-domenenavn må for det første ha tilhørighet i Norge. Videre må personen ha registrert en organisasjon i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og sikre seg at domenet er teknisk operativt. For privatpersoner er det opprettet et eget underdomene priv.no. Registrering under priv.no er midlertidig satt i bero inntil et formelt regelverk er på plass.

Norid har nylig sendt på høring spørsmålet om hvordan privatpersoner skal få registrere norske domenenavn. I den forbindelse inngår en vurdering av om det er ønskelig eller hensiktsmessig at privatpersoner som et alternativ til registrering under priv.no tillates å registrere domenenavn direkte under .no.

Norid vil på grunnlag av høringen ta endelig stilling til privatpersoners mulighet til å registrere domenenavn i fremtiden.