Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:932 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Som nevnt i forbindelse med spørretimespørsmål fra undertegnede den 3. mars 2010 sendte nylig personell ved Hovedredningssentralene et brev til departementet hvor det ble påpekt at det er flere tekniske problemer knyttet til 330 skvadronens Sea King redningshelikoptre enn tidligere.
Kan statsråden avkrefte at Justisdepartementet kjenner til at det i 2009 eller 2010 har vært redningstilfeller hvor Sea King ikke har vært tilgjengelig på grunn av tekniske problemer?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Redningshelikopterberedskapen i Norge er meget god med døgnkontinuerlig tilstedevakt på samtlige baser. Dette gjør at det kun går minutter fra man mottar alarm til helikopteret er klart til å ta av med alt utstyr og mannskap om bord. Beredskapen er videre styrket med bedre geografisk dekning av Nordvestlandet gjennom åpningen av Florø-basen. Vi har altså en enda bedre beredskap enn det man hadde tidligere – og det som et resultat av denne og forrige regjerings arbeid for å styrke redningshelikoptertjenesten.

Målsettingen er at man alltid skal være på beredskap, men som med alt teknisk materiell vil man periodevis oppleve tekniske problemer. Som følge av at vi har et begrenset antall redningshelikoptre, kan dette medføre at man i spesielle tilfeller ikke har full beredskap. For 2009 og i de siste ti årene har vi hatt en beredskapsgrad for alle basene på tett opp mot 100 % (omkring 99 %).

I den tiden beredskapshelikopteret er av beredskap, har vi en ordning som gjør at vi setter inn reservehelikoptre, men på tross av dette vil man fra tid til annen være uten tilgjengelig redningshelikopter på en base. Jeg kan bekrefte at det har vært noen hendelser i 2009 og 2010 der nærmeste Sea King-base i relasjon til hendelsen ikke var tilgjengelig. Det ble da benyttet andre tilgjengelige ressurser, enten fra andre Sea King-baser, eller andre offentlige og sivile ressurser – i samsvar med samvirkeprinsippet – før å løse disse oppgavene. Jeg har ikke kjennskap til noen alvorlige konsekvenser som følge av at Sea King har vært midlertidig utilgjengelig i en periode.