Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:953 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Miljøpakken i Trondheim vekker sinne og frustrasjon i Trondheim, men også i de omkringliggende kommuner. På NRK Trøndelags hjemmeside, 25.03.10, kan vi lese om bonden som har avstått grunn til fundament for bomstasjonen. Bonden i Trondheim må nå betale bompenger for å drifte sin egen gård, da bompenger skal kreves inn hele døgnet, og han er avhengig av denne veien for å gjøre jobben sin.
Er dette en aprilspøk, eller vil statsråden gripe inn å sørge for at bonden slipper å betale bompenger?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet er imot bompenger. Gjennom NRK Trøndelag ble vi gjort oppmerksom på en sak som er totalt urimelig og har derfor levert inn ovennevnte spørsmål.
Miljøpakken i Trondheim trer i kraft i uke 13. Det kommer mange nye bomstasjoner som skal kreve folk for penger døgnet rundt. Dette berører i sterk grad Trondheims omkringliggende kommuner, da bommene blir satt opp i utkantene av Trondheim. Slik jeg ser det blir det de som bor i kommunene rundt Trondheim som stort sett må betale for de veier Trondheim kommune har til hensikt å bygge eller forbedre.
Bonden fra Trondheim har avstått grunn for at bommer skal komme på plass, dvs. bomfundamenter ligger på hans eiendom.
Han benytter veien for å komme til og fra sine jorder, og hans traktor veier 3,5 tonn.
Det betyr at han må betale 40 kr for passering i rushtiden og 20 kr resten av døgnet pr passering for å drifte sin egen gård, og for å kjøre på sin egen grunn. Bonden har heller ingen omkjøringsmuligheter.
Bomveiselskapet sier nei til at bonden kan få kjøre gratis med traktoren. Det er en merkelig måte mannen her blir behandlet på, ja etter min og manges mening totalt urimelig. Å betale til samfunnet for å kjøre på sin egen grunn burde være uhørt i Norge.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det medfører ikke riktighet at den omtalte bonden har fått avslag fra bompengeselskapet på søknad om fritak for passering av bomstasjonen for å komme til og fra sine jorder. Etter gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg har imidlertid ikke traktorer generelt fritak for betaling av bompenger. Bompengeselskapet hadde derfor bedt bonden om å sende en søknad om slikt fritak. Etter medieoppslagene 25. mars tok selskapet direkte kontakt med bonden hvor han på nytt ble forklart at han måtte sende en egen søknad om dette. Jeg regner derfor med at formalitetene i denne saken vil bli ordnet med det aller første.