Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:987 (2009-2010)
Innlevert: 08.04.2010
Sendt: 09.04.2010
Besvart: 16.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre en umiddelbar avklaring av søknaden om utvidet sykehusgodkjenning for privatsykehuset Haugesund, slik at anbudsprosessen i Helse Vest kan gjennomføres som planlagt?

Begrunnelse

Privatsykehuset Haugesund søkte i desember 2009 Helse- og omsorgsdepartementet om en utvidelse av sin sykehusgodkjenning til tre nye fagområder (urologi, generell kirurgi og kosmetisk kirurgi). Sykehuset har tilbudt poliklinisk behandling innenfor disse fagområdene siden 2007/08. Helse Vest og Helsedirektoratet har vært høringsinstanser. Ingen av dem har hatt innsigelser mot at sykehuset kan gi et forsvarlig behandlingstilbud til pasientene. Helse Vest har i tillegg gitt uttrykk for at de har behov for å fortsette å kjøpe tjenester fra sykehuset fremover.
Helse- og omsorgsdepartementet har vært gjort kjent med at Privatsykehuset Haugesund hadde behov for å få behandlet søknaden i tide til et anbud som Helse Vest gjennomfører denne våren. Anbudet har en samlet kostnadsramme på mellom 140 og 280 millioner kroner. Departementsråden bekreftet så sent om første uke i mars at søknaden ville bli ferdigbehandlet samme måned. Helse Vest utsatte deretter sin kontraktstildeling slik at departementet kunne gjøre seg ferdig.
Fredag før påskeferien fikk Privatsykehuset Haugesund beskjed om at Helse Vest hadde avvist sykehuset fra anbudsrunden. Årsaken var at departementet likevel ikke ville gjøre seg ferdig med søknaden i mars. Departementet tok aldri kontakt med sykehuset på eget initiativ for å informere om forsinkelsen i forkant og har heller ikke i etterkant kunnet oppgi en grunn til utsettelsen eller fastsette en ny behandlingsfrist. Stavanger tingrett har i en midlertidig forføyning nå pålagt Helse Vest å fastsette en tilleggsfrist for oversendelse av vedtaket til departementet.
Søknaden fra Privatsykehuset Haugesund har ligget til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet i fire måneder.
Til sammenligning ga departementet Norges Fotballforbund (Norsk topphelsesenter) sykehusgodkjenning i fjor høst etter mindre enn to måneders saksbehandlingstid (med tillegg av fellesferien), på tross av at saken gjaldt en førstegangsetablering av et sykehus på hele 19 fagområder, der det også ble reist innsigelser fra et annet sykehus mot godkjenningen.
Konsekvensen av departementets uthaling av behandlingstiden kan bli at Helse Vest må betale mer enn nødvendig for tjenestene som er lagt ut på anbud, med den følge at det blir mindre penger igjen til pasientene i regionen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 må etablering av sykehus godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester. I forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus er det gitt nærmere bestemmelser. Endringer i godkjente sykehus, som nevnt i forskriftens § 6, kan ikke gjennomføres før ny godkjenning foreligger.

Jeg har gitt min tilslutning til å godkjenne søknaden av 19.12.2009 om utvidelse av sykehusgodkjenningen ved Privatsykehuset Haugesund. Vedtaket av 15.4.2010 er oversendt og bekreftet mottatt av søkerens prosessfullmektig.