Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:997 (2009-2010)
Innlevert: 09.04.2010
Sendt: 12.04.2010
Besvart: 16.04.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva gjør statsråden for snarest å få lansert offentlig elektronisk postjournal (OEP) og hvilken dato vil den bli lansert?

Begrunnelse

Den nye offentlighetslovgivningen krever at departementene, statsministerens kontor, direktorater, tilsyn og fylkesmennene skal gjøre den elektroniske postjournalen tilgjengelig for allmennheten på internett.
Lanseringen av offentlig elektronisk postjournal (OEP) har vært utsatt gang på gang, sist i nyhetsmelding den 24. februar 2010. Her opplyser kirke- og fornyingsdepartementet at lanseringen av OPE nok en gang er forsinket på grunn av tekniske problemer hos eksterne leverandører. På nettsiden for OEP kan vi lese at:

”OEP var planlagt lansert tidlig i 2010. En forutsetning for at tjenesten kan lanseres, er at virksomhetenes saks- og arkivsystemer kan publisere data til OEP. To av de store arkivleverandørene har fortsatt store problemer med tilpasningene som må gjøres. OEP kan ikke lanseres før dette er på plass.”

Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati og OEP er svært viktig for å fremme borgernes innsyn i forvaltningens saksdokumenter. En offentlig elektronisk postjournal vil bidra til å gjøre forvaltningen mer åpen og demokratisk.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: De største medieredaksjonene i Norge har i dag tilgang til postjournalene fra de fleste departementene og mange direktorater og tilsyn gjennom Elektronisk postjournal, som er en passordbelagt tjeneste. Jeg er enig i at OEP vil bidra til å gjøre forvaltningen mer åpen og demokratisk fordi OEP vil sikre allmennheten tilgang til denne type informasjon fra langt flere statlige virksomheter.

Da Offentleglova med Offentlegforskrifta ble gjort gjeldene fra 1. januar 2009, var det forutsatt at Offentlighetsforskriftens § 6 som omhandler OEP, skulle iverksettes så snart opplæringen og de tekniske løsningene var på plass. OEP er basert på et samspill mellom flere departementer og ulike leverandører av saks- og arkivsystemer i markedet.

Fordi OEP vil tilgjengeliggjøre postjournaler fra alle departementer, direktorater og tilsyn for allmennheten på Internett, er det viktig å sikre seg at alle systemene er så gode som mulig, at rutiner og ansvarsforhold er avklart og at personvernet blir ivaretatt.

Det er flere ulike arkivsystemleverandører som leverer saks- og arkivsystemer til de virksomhetene som vil bli omfattet av offentlighetsforskriftens bestemmelse om å levere postjournalene til OEP. Noen av disse systemene har vært klare siden januar i år, mens andre har hatt problemer med å få de ulike komponentene i systemene til å fungere helt optimalt enten opp mot selve publiseringstjenesten, eller opp mot de statlige virksomhetene som skal bruke de ulike modulene.

Vi arbeider nå intenst med å få siste brikkene på plass. Så snart alt er bekreftet å fungere tilfredsstillende, kan vi planlegge lansering av OEP. Jeg vil imidlertid ikke fastsette en dato før jeg er endelig sikker på at alt er på plass for alle systemene og for alle departementene som skal være med i tjenesten.