Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2009-2010)
Innlevert: 22.04.2010
Sendt: 22.04.2010
Besvart: 03.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Avlyste konferanser m.m. skaper panikk i deler av hotell- og reiselivsnæringen. Mange har og vil vurdere å permittere sine ansatte.
Hva vil statsråden på kort sikt bidra med for at den situasjonen som hotellnæringen og andre innenfor reiselivbransjen nå står overfor ikke fører til nedleggelser og evt. konkurser?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er opptatt av å ha god oversikt over konsekvensene for næringslivet som følge av vulkan-utbruddet på Island og utfordringene i flytrafikken. Nærings- og handelsdepartementet har hatt løpende kontakt med berørte næringslivsorganisasjoner siden situasjonen oppstod.

Tirsdag 20. april 2010 hadde jeg et møte med næringsorganisasjonene, herunder også reiselivets organisasjoner, for å få innspill om hvilke konsekvenser vulkanutbruddet kan ha for norsk næringsliv. Formålet var å få en felles forståelse av situasjonen og bedre grunnlag for sammen å begrense virkningene for næringslivet.

Norsk næringsliv har vist god tilpasningsevne og vilje til samarbeid om utfordringene. Den periodevise stansen i flytrafikken hadde størst negative konsekvenser for flyselskapene, deler av hotellnæringen og underleverandører til disse næringene.

Statsstøtteregelverket tillater ikke uten videre støtte til enkeltbedrifter som har det vanskelig. Europakommisjonen har nedsatt en ad hoc-gruppe som vurderer konsekvensene for luftfartsnæringen og midlertidig unntak fra statsstøtteregelverket med sikte på at medlemsstatene eventuelt kan gis mulighet til å bistå sine flyselskaper. Dette gjelder imidlertid foreløpig ikke nødvendigvis hotellnæringen og andre i reiselivet.

Departementet holder seg løpende orientert om effektene av vulkanutbruddet og konsekvensene for reiselivet, og vurderer løpende behov for å iverksette tiltak.