Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1109 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 04.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Den kjente dissidenten og opposisjonslederen Oswaldo Payá hadde i forkant av utviklingsministerens besøk til Cuba et møte med den norske ambassadøren i Havanna 7. april i år. Han overleverte i den forbindelse et brev til utviklingsministeren der han ba om at Norge kunne tilby seg å innta rollen som en tilrettelegger av en dialog mellom den fredelige opposisjonen og myndighetene.
Har utviklingsministeren svart på brevet, og vil han stille seg positiv til at Norge kan tilby seg en slik rolle?

Begrunnelse

Oswaldo Payá har i en årrekke vært Cubas fremste dissident. Han mottok Sakharovprisen i 2002 og har flere ganger blitt nominert til Nobels fredspris. Som leder av Varela-prosjektet har han sørget for innsamlingen av tusenvis av underskrifter til støtte for menneskerettigheter på Cuba. Han tok også initiativet til en ”Nasjonal Dialog” der over 12 000 kubanere deltok diskusjoner om landets framtid. I januar satte Payá i gang ”Forum - alle kubanere”, der kubanere, på Cuba og i utlandet, inviteres til å presentere forslag til en fredelig overgang til demokrati.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg vil innledningsvis vise til utenriksministerens svar på relaterte spørsmål, herunder 481, 482, 589, 721 (2008-09) og 150 (2009-10), samt mine svar på representanten Sanners spørsmål 884 og 1068 (2009-10).

Jeg kan bekrefte at den norske ambassaden i Havanna hadde møte med Oswaldo Payá og andre medlemmer av opposisjonen i forkant av mitt besøk. Deres bekymring for de politiske fangene og viktigheten av at disse ble løslatt var et fundamentalt punkt i samtalen. Dette temaet var også sentralt under mitt møte med den cubanske utenriksministeren 9. april.

Som en oppfølging av samtalen med dissidentene har Oswaldo Payá oversendt et brev via den norske ambassaden hvor han tar opp situasjonen på Cuba og en mulig norsk rolle som tilrettelegger for en dialog på Cuba mellom myndigheter og den delen av opposisjonen som går inn for endringer og økt respekt for menneskerettigheter gjennom fredlige midler.

Jeg har stor respekt for Oswaldo Payás synspunkter og hans innsats for å sikre grunnleggende rettigheter for alle cubanere. Hans arbeid er også klart forankret i en ikke-voldelig linje.

Fra regjeringens side tar vi sikte på å videreføre den politiske dialogen med cubanske myndigheter om alle typer spørsmål. Via den norske ambassaden i Havanna vil vi fortsette den nære kontakten både med myndigheter og opposisjonen. Skulle det i fremtiden oppstå en situasjon hvor alle berørte parter ønsker en norsk medvirkning til en form for nasjonal dialog, vil denne regjeringen stille seg positiv til en slik anmodning. Jeg tar sikte på å besvare henvendelsen fra Oswaldo Payá via den norske ambassaden i Havanna.