Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1129 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 30.04.2010
Besvart: 07.05.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Undertegnede viser til tall fra Lotteritilsynet som viser at om lag 250.000 nordmenn spiller nettpoker på utendlanske nettsteder. Totalt blir det spilt for over 7. mrd. kroner pr. år.
Vil statsråden åpne for kontrollerte pokerspill underlagt Norsk Tipping, slik at pokerspillere blir gitt muligheten til å bedrive sin idrett på en lovlig måte, og som videre sikrer at omsettingen blir kanalisert tilbake til norsk idrett og kulturliv gjennom tippemidlene?

Begrunnelse

Det er slik undertegnede ser det, et klart paradoks at poker er et ulovlig pengespill, samtidig som over 250.000 nordmenn er aktive pokerspillere på utenlandske nettsteder.
Det vises til at Norsk Tipping hadde en omsetning på over 10. mrd kroner i 2009. Det fremstår dermed som et paradoks at pokerspillere må gjøre dette på utenlandske nettsteder, samtidig som reklamene for Lotto, Viking-Lotto, og andre pengespill ruller over norske tv-skjermer.
Undertegnede mener en implementering av pokerspill hos norsk tipping vil medføre økt kontroll og oversikt over et stadig voksende marked. I tillegg vil dette sikre at verdier kanaliseres tilbake til norsk idrett og kulturliv, gjennom økte overføringer av tippemidler.
Det bes derfor om en redegjørelse knyttet til muligheten for Norsk Tipping til å implementere pokerspill i sitt tilbud til det norske folk.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Etter lotteriloven § 1 er poker et lykkespill og anses derfor som et lotteri. Poker er det enkeltspill med fleste innringere på statistikken fra Hjelpelinjen mot spilleavhengighet og spillet har egenskaper som lett kan utvikle spilleavhengighet. Statistikken for 2009 fra Hjelpelinjen viser at 38 % av henvendelsene dreide seg om poker.

Norsk pengespillpolitikk har som formål å sikre at pengespill avholdes innenfor trygge rammer med liten fare for spilleavhengighet. Samtidig skal det generere inntekter til gode formål. Poker som spill har så langt ikke vært ansett for å være forenelig med de hensyn som ligger til grunn for gjeldende politikk. Departementet vurderer stadig sammensetningen av det norske pengespillmarkedet og behov for nye spill. Det er Norsk Tipping som foreslår for departementet hvilke nye spill Norsk Tipping skal tilby. Departementet har ikke mottatt forslag fra selskapet om at poker bør tillates i fremtiden.

I følge nye beregninger fra Lotteritilsynet er det grunn til å anta at omsetningen på utenlandske pengespill har gått ned i 2009. I 2008 ble antatt at spillere i Norge spilte for ca 6 milliarder kroner på utenlandske nettsteder. Den tilsvarende omsetningen for 2009 er estimert til ca 3 milliarder kroner.