Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1137 (2009-2010)
Innlevert: 30.04.2010
Sendt: 03.05.2010
Besvart: 07.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ifølge Dagbladet 2. november 2007 er det ingen andre land i Norden som handler så lite med Israel som Norge. Regjeringen har de siste årene tatt til ordet for å øke handelen med Israel, og blant annet drøftet muligheten for at flere norske bedrifter vil investere i landet.
Hva er resultatene så langt i forhold til regjeringens signaler om økt økonomisk samkvem med Israel?

Begrunnelse

Ifølge artikkelen i Dagbladet ligger Norge på 22. plass over Israels viktigste handelspartnere i Europa, og både Danmark, Sverige og Finland handler mer med Israel enn Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er først og fremst private næringsaktørers initiativ og behov som styrer nivået på vår økonomiske samhandel med og norske investeringer i Israel – som i andre land.

Norge har en frihandelsavtale med Israel gjennom vårt EFTA-medlemskap.

Det er også i de senere årene tatt en rekke initiativer for å bistå bedrifter som er interessert i å handle med eller investere i Israel.

Jeg kan her trekke frem at i november 2008 arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd et seminar om Israel. Seminaret fokuserte på samarbeid med israelske bedrifter og forskningsinstitusjoner innenfor områdene IKT, medisin, fornybar energi og miljøteknologi. Oppslutningen fra norske bedrifter var god.

Seminaret har blitt fulgt opp med delegasjonsbesøk til Israel og næringslivsseminar i Tel Aviv.

Norske og israelske myndigheter har også besluttet å starte forhandlinger om en bilateral og næringsrettet forsknings- og utviklingsavtale. Den vil kunne styrke samarbeidet som allerede pågår mellom norske og israelske miljøer gjennom blant annet EUs rammeprogram, Eureka og Eurostars. Avtalen vil også kunne åpne for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Norge, Israel og tredjeland i regionen.