Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2009-2010)
Innlevert: 07.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Besvart: 18.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvor mange klager på arealplaner (som for eksempel kommuneplaner og reguleringsplaner) mottok miljøverndepartementet fra kommunene i henholdsvis 2008 og 2009, og i hvor mange av disse fikk kommunen medhold?

Begrunnelse

I en debatt om lokalt selvstyre i NRK Her og nå, 6. mai, uttaler stortingsrepresentant Heikki Holmås at

"… av 2.000 arealplaner som kommunene behandlet i fjor, havnet kun 50 på miljøverndepartementets bord."

Det er av interesse å vite hvor mange av disse klagene til departementet som henholdsvis ble tatt til følge og som ble avslått.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I spørsmålet bes besvart hvor mange klager på arealplaner som Miljøverndepartementet mottok fra kommunene i 2008 og 2009 og hvor mange av disse sakene kommunene fikk medhold i. Jeg antar spørsmålet gjelder innsigelsessaker, ikke klager, ettersom det vises til Heikki Holmås uttalelse til NRKs program Her og Nå 6. mai i år der innsigelser ble omtalt.

I 2008 behandlet Miljøverndepartementet 37 saker der det forelå innsigelse til kommunale planer og reguleringsplaner. Av disse ble innsigelsene fra statlige og regionale myndigheter tatt til følge i 25 av sakene, mens 9 av planene ble godkjent slik de forelå fra kommunens side. I 3 av sakene ble planene delvis godkjent slik kommunen hadde vedtatt dem.

I 2009 behandlet Miljøverndepartementet 49 innsigelsessaker. Av disse ble innsigelsene fra statlige og regionale organer tatt til følge i 28 saker. I 7 av sakene ble planene delvis godkjent slik kommunen hadde vedtatt dem. Miljøverndepartementet godkjente 14 av de 49 planene (kommuneplaner og reguleringsplaner) som var til behandling i departementet i 2009.