Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1201 (2009-2010)
Innlevert: 12.05.2010
Sendt: 14.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Avisen Europower skriver i april 2010 utgaven at Econ Pöyry har forsøkt å finne ut hvordan kraftprisene rett før jul steg helt opp i 12 kr/kwt. I følge undersøkelsen vil ingen aktører innrømme at de har priset seg så høyt. Fortums dyreste enhet, det oljefyrte Karlshamnsverket, ble angivelig tilbudt til priser under 1,5 kr/kwt. En slik historie svekker tilliten til Nordpool.
Hva har statsråden gjort og hva ytterligere vil han gjøre for å øke transparens i prissettingen på Nordpool?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I dag foregår over 70 prosent av krafthandelen i Norden gjennom den fysiske kraftbørsen Nord Pool Spot A/S. De resterende 30 prosentene av krafthandelen foregår gjennom bilaterale kontrakter. Nord Pool Spot (NPS) er blant Europas mest transparente og likvide kraftbørser. Handelen på NPS og i det finansielle markedet overvåkes av Nord Pools markedsovervåkningsavdeling, i samarbeid med NVE, Konkurransetilsynet og Finanstilsynet. For eksempel evaluerer/gjennomgår NVE og Konkurransetilsynet den konkrete kraftsituasjonen i vinter.

NPS kommuniserer med markedet gjennom publisering av enkelte data, og gjennom markedsmeldinger (Urgent Market Messages (UMM)) som sendes ut til alle markedsaktører (og alle andre som ønsker å motta de). NPS’ regler stiller strenge krav til aktørene for utsendelse av UMMer. NordREG, de nordiske regulatorenes samarbeidsforum, opplyser at NPS’ regelverk på området er blant de strengeste og mest åpne som finnes i Europa. I følge NPS selv er det ingen annen kraftbørs i Europa som gir ut så mye informasjon til markedsdeltakerne som NPS.

NPS har markedsplasskonsesjon fra NVE og er eid av de nordiske systemoperatørene i felleskap. Myndighetene kan når som helst rekvirere data fra NPS, og bruke dette som de vil. De har altså allerede i dag full tilgang til all data fra NPS.

Informasjon omkring de enkelte aktørers budgivning er konfidensiell informasjon, som behandles meget strengt i NPS. Behandlingen av denne typen data er regulert av regler og avtaler mellom NPS og aktørene i markedet.

For øvrig viser jeg til NVEs arbeid med en rapport om kraftsituasjonen i vinter. Jeg vil ikke utelukke en ytterligere oppfølging av de markedsmessige forholdene som førte til de høye prisspikerne i vinter. Dette vil jeg eventuelt komme nærmere tilbake til etter jeg har mottatt NVEs rapport.