Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1233 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 27.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I Egypt er 11 medlemmer av Ahmadiyya menigheten arrestert. Bakgrunnen er uklar, men det er et økende press mot religionsfriheten og det antas at fengslingsgrunnen er "insult against Islam". Trosretningen har en over 80-årig historie i Egypt og aldri opplevd liknende. Det må antas at arrestasjonen er politisk motivert utfra et stadig sterkere press mot annerledes tenkende.
Hvilke muligheter ser utenriksministeren for å påvirke Egypt til å opptre slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt?

Begrunnelse

Ahmadiyya Muslim Jammat er en trosretning innenfor islam som er representert i nær 200 land, herunder Norge og Egypt. I Egypt har man vært tilstede de siste 80 årene og vært vel integrert i samfunnet. Derfor er arrestasjonene kommet som et sjokk på Ahmadiyya og man frykter et mønster tilsvarende det man har opplevd i Pakistan. Menigheten har også blitt utsatt for flere "fatwaer", der man fordømmes som "ikke-muslim". Det er også grunn til å tro at Ahmadiyya er et særlig mål for propagandaen fra Salafi-Wahabi hold.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er kjent med at medlemmer av Ahmadiyya-sekten ble arrestert i Egypt 15. mars i år og holdes fengslet under landets unntakslover, anklaget for blasfemi.

Situasjonen for Ahmadiyya-sekten er dessverre ikke unik. Vi har de senere årene sett økende spenninger mellom religiøse grupperinger i Egypt. Vi følger derfor denne utviklingen tett og i samarbeid med andre land.

Dette var blant annet også bakgrunnen for at vi tok opp vilkårene for ytringsfrihet og menneskerettighetsforkjempere under behandlingen av Egypts periodiske rapportering til FNs menneskerettighetsråd 17. februar i år. Etter mitt syn representerer situasjonen for Ahmadiyya-sekten et eksempel på vilkårene for ytringsfrihet og menneskerettigheter. I dette arbeidet samarbeider vi forøvrig tett med bl.a. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR).

Utenriksdepartementet skal ha et møte med representanter for Ahmadiyya-sekten her i Norge den 28. mai. Den 10. juni skal FNs menneskerettighetsråd ta endelig stilling til Egypts periodiske rapport. Vi vil benytte den anledningen til konkret å ta opp situasjonen for Ahmadiyya-sekten. Og vi vil også ta det opp i våre bilaterale kontakter med egyptiske myndigheter.