Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1237 (2009-2010)
Innlevert: 21.05.2010
Sendt: 21.05.2010
Besvart: 01.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Landets mange nettradioer har i flere år betalt Tono, som samler inn vederlag for bruk av musikk på vegne av låtskrivere og komponister. Vederlaget for dette ligger på 600 kroner per måned. Men nå er også Gramo kommet på banen, og vil også kreve inn avgifter fra alle nettradioene. Dette vil innebære kraftig økning i utgiftene og mange nettradioer kan legges ned pga. kraftig økte kostnader.
Vil statsråden ta noen initiativ for å hindre at mange nettradioer forsvinner pga den kraftige økningen i disse avgiftene?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Ved offentlig framføring av lydopptak har opphavsmenn til opptaket krav på vederlag. Dette følger av åndsverkloven § 2, og Tono forvalter disse rettighetene. I tillegg er det i åndsverkloven § 45b fastsatt at den som offentlig fremfører vernet lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner plikter å betale vederlag for bruken. Både produsenten av lydopptaket og de utøvende kunstnere har etter loven krav på vederlag. Vederlagskravet må gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av departementet. Gramo er godkjent av departementet som slik organisasjon. For offentlig fremføring ved kringkasting ble ordningen innført i 1990, for annen offentlig fremføring i 2001.

Størrelsen på vederlaget fastsettes gjennom forhandlinger mellom Gramo og brukerne av opptakene. Tvist om vederlag etter åndsverkloven § 45b kan hver av partene bringe inn for departementet. Departementet har i henhold til regelverket oppnevnt en særskilt nemnd som behandler slike saker.

Bestemmelsene om at både opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter har krav på vederlag ved offentlig fremføring av lydopptak er i samsvar med EU-direktiv på området. Jeg har ikke til hensikt å foreslå endringer i disse bestemmelsene.