Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1279 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til vedtak 484 i Stortinget den 16. juni 2009 om behandling av nakkeskader. Hvor bruken av ICD-10 og ICF og WHOs retningslinjer blir etterlyst i helsevesenet/ jus og forsikringsmiljøer blir etterlyst fra Stortingets side. Organisasjoner blir avvist av helsedirektoratet som partnere i et samarbeid og det mangler informasjon om bruken av ICD-10-ICF.
Hvilke fagmiljøene er relevante /irrelevante og essensielle å bruke for denne gruppen og hva er egentlig allment akseptert medisin?

Begrunnelse

Det er nå straks et år siden Stortinget vedtok at både Helsevesenet/ jus og forsikringsområdet skulle forholde seg til WHOs retningslinjer for behandling av nakkeskader i Norge. I debatten ble det både fra stortingsrepresentanter og Statsråden hevdet at det var særdeles viktig å samarbeide med de ulike organisasjoner og pasienter med nakkeskader for å oppnå et best mulig resultat. Har informasjon om dette vedtaket nådd de ulike helseinstitusjoner og pasienter på en ønsket måte, og hva er statusen i dag i Norge hva gjelder bruken av ICD-10 og ICF i jus og forsikringsverdenen.
Oversettelser av ICD-10 og ICF er i så måte særdeles viktig, ikke minst på TRAUME området. Spørsmålet er om dette er gjennomført.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse om denne saken fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen besvart av tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen og til spørsmål nr. 151 og nr. 259 til skriftlig besvarelse fra 2009 som begge ble besvart av undertegnede.
Når det gjelder spørsmålet om hvilke fagmiljøer som vil være relevante i forhold til pasienter med nakkeskader, må dette vurderes i det enkelte tilfelle av spesialisthelsetjenesten. Det er blant annet slik at problemets kompleksitet vil ha betydning for hvilke fagmiljøer som er aktuelle. Det er for øvrig ingen nye momenter i forhold til tidligere svar på spørsmål om denne saken.