Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1286 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 10.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til Dokument nr. 15:963 (2009-2010). Utfordringen er Enovas manglende mulighet til å behandle søknad om støtte til to ENØK-prosjekt som skal gjennomføres samtidig i samme bygning. Personen i mitt eksempel har nå ringt Enova, etter statsrådens oppfordring i sitt svar. Vedkommende får samme beskjed - de kan bare behandle søknad om et tiltak ad gangen. Vedkommende bygger nytt hus, og da er det naturlig å gjøre alt samtidig mens man bygger.
Vil statsråden nå se på saken fremfor å henvise til Enovas kundetelefon?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg viser til mitt svar på Dokument 15:963 (2009-2010) av 16.4.2010:

”Gjennom tilskuddsordningen for elektrisitetsparing i husholdninger gis det støtte til private husholdninger som ønsker å investere i pelletskamin, pelletkjel, varmepumpe i vannbårent system, styringssystem for strømsparing eller solfangere. Det gis støtte til flere tiltak i samme husholdning”.

I gjeldende kriterier for ordningen framgår det at en husholdning til enhver tid bare kan ha registrert én søknad om tilsagn. Departementet evaluerer nå ordningen. I oppfølgingen vil det være naturlig også å vurdere søknadskriteriene.