Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1289 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bybanen i Bergen åpner 22.6.2010. Den vesentligste delen av prosjektet er betalt med bidrag fra veibrukerne gjennom bompengeordningen i Bergen. Gjennom media er det kommet frem opplysninger om at markeringen av Bybanens åpning vil koste anslagsvis 2 mill.kr.
Vil samferdselsministeren som en del av Samferdselsdepartementets kontroll/tilsynsarbeid med bruken av bompenger forsikre seg om at kostnadene ved åpningsmarkeringen av Bybanen i Bergen ikke finansieres med bompenger?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er tradisjon for at åpningen av nye samferdselsprosjekter blir markert. Omfanget av markeringen avhenger av størrelsen på prosjektet. Det har vært praksis for at kostnadene ved en nøktern markering blir belastet prosjektkostnadene. Om dette er bompenger, statlige eller fylkeskommunale midler, ev. en deling, beror på finansieringen av prosjektet. Det er også tilfeller der kommuner eller andre bidrar til kostnadene ved åpningen eller gjennomfører egne markeringer som de selv bekoster.

Det er lagt opp til en markering ved åpningen av første byggetrinn av Bybanen. Bergen kommune, som har byggherreansvaret ved første byggetrinn, ønsker en mer omfattende åpning. Kommunen har derfor lagt opp til å finansiere deler av kostnadene selv.