Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1316 (2009-2010)
Innlevert: 01.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 09.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Drammens Tidende den 27/5-10 kommer det frem at Svelvik kommune har vedtatt å takke nei til spillemidler for finansiering av svømmebassenget og velger isteden å ta opp lån med avdragstid på 40 år. Bakgrunnen for dette skal være at kommunen på denne måten slipper de kravene om åpningstider som følger med spillemidler.
Hvilke refleksjoner gjør kommunalministeren seg når lokalpolitikerne finner det for dyrt å ta i mot spillemidler for opprustning av svømmebasseng og isteden ønsker å låne samme beløp med 40 års avdragstid?

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet er rettet til kommunal- og regionalministeren, men overført til meg å besvare, ettersom forvaltningen av spillemidlene er tillagt Kulturdepartementet.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, for eksempel svømme- basseng, tilkommer søkere etter søknader som er gjenstand for først kommunal behandling og innstilling og dernest fylkeskommunal behandling og avgjørelse. Kulturdepartementet har fastsatt prosedyrer og detaljregler for fordelingen av spillemidler i form av ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”.

I bestemmelsene er det fastsatt krav til drift av anlegg som blir tildelt spillemidler. Et av kravene er at anleggene holdes åpne for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstillelse. Dette innebærer plikt for den enkelte anleggseier til å drive anlegget på årsbasis eller, for idretter som har faste sesonger, på sesongbasis.

Tildeling av spillemidler medfører plikt for anleggseier til å tilrettelegge driften av anlegget, slik at allmennheten får størst mulig bruk av anlegget. Et anlegg som ikke i tilstrekkelig grad holdes åpent for allmenn idrettslig aktivitet, tilkommer ikke spillemidler.

En kommune som ønsker å bygge anlegg som ikke tilfredsstiller kravene til åpningstider for allmennheten, må derfor finne andre løsninger for finansiering.