Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1379 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til vedtak 484 i Stortinget den 16. juni 2009 om behandling av nakkeskader iht. dokument nr. 15:1279 (2009-2010). Besvart av helse- og omsorgsministeren den 04.06.2010.
Mitt spørsmål er om helse- og omsorgsministeren i sitt tilsvar, inklusivt skriftlig spørsmål nr. 151 og 259, er gjort på selvstendig grunnlag, eller om det er blitt brukt rådgivere i helsedepartementet eller andre organer for skriftelig besvarelse av spørsmål, og i tilfelle hvem?

Begrunnelse

Så langt jeg kan se, så er ikke de opplysninger den nåværende Helse og Omsorgsminister gir i sitt svar (dvs. til Stortinget) korrekt. Dette med bakgrunn i at (så langt jeg erfarer) WHOs retningslinjer av traumaguider ikke har blitt oversatt til norsk. Det har ikke blitt gitt ut noen pressemelding, eller forskrifter til, Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell, Lov om pasientrettigheter, Domstolloven, tvisteloven, forsikringsloven, osv. Foruten dette så skulle også andre ting vært fulgt opp etter vedtak 484 i Stortinget. Psykologer, manuellterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter skulle også blitt gitt opplæring i bruk av WHOs ICD-10 og ICF iht. vedtak 484. Det samme gjelder for tilsynsmyndigheten innen jus, og forsikring og ikke minst NAV. Videre må legeforeningen, advokatforeningen og dommerforeningen samt rettsmedisinsk kommisjon ha kurs og utdanning for å kunne implementere at Norge skal forholde seg til WHOs bruk av ISD-10 og ICF på alle områder som Stortinget vedtok. Det er en håndfull personer som sitter på denne kompetansen i Norge i dag, ofte de samme menneskene som er hovedvitne for utviklingen innen nakkeskader de siste 12-14 år, og som derved fort blir det arbeidet som de mange støtter seg på, blant annet Helseministeren. Men det tilsier ikke at WHOs ICD-10 og ICF blir fulgt opp.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse om denne saken fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen besvart av tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen og til spørsmålene nr. 151 og nr. 259 fra 2009, samt spørsmål 1279 fra 4.6.2010 som alle ble besvart av undertegnede.

Jeg vil minne om at statsråden både er konstitusjonelt og parlamentarisk ansvarlig for all den myndighet som utøves i hennes/hans departement. Som statsråd er jeg ansvarlig for kontakt mellom Regjering og Storting på mine ansvarsområder, herunder besvarelse av spørsmål til skriftlig besvarelse. Jeg legger stor vekt på at svarene til Stortinget er korrekte.

Det er for øvrig fortsatt ingen nye momenter i forhold til tidligere svar på spørsmål om denne saken.