Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:1407 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Den rødgrønne regjeringen har hatt som en ryggmargsrefleks å stemme mot alle forslag som fremmes av andre enn dem selv i Stortinget. En interessegruppe på Facebook sendte et spørsmål til stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen og fikk følgende svar: "Alt som kommer fra opposisjonen skal som regel stemmes ned. Slik er det under alle flertallsregjeringer".
Reflekterer dette statsministerens syn, og er dette en anmodning som er gått ut fra Statsministerens kontor til regjeringens partigrupper på Stortinget?

Begrunnelse

I inneværende periode har regjeringen gått mot forslagene som er fremmet av stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette er fulgt opp av de rødgrønne stortingsrepresentantene som lydig har fulgt instruksen fra statsministerens kontor.
En ting er at det selvsagt finnes politisk uenighet i saker, men ofte er det saker som fremmes hvor et enstemmig Storting kunne støttet flere av forslagene. I tillegg opplever Stortinget at nedstemte forslag av en eller annen grunn dukker opp som regjeringens egne forslag, oftest i media, ettersom regjeringen har sendt svært få politiske saker til Stortinget.
At regjeringen ignorerer opposisjonen er en side av saken, men at den åpenbart mangler tillit til at egne stortingsrepresentanter kan få til gode løsninger i saker fremmet av opposisjonen sier noe om maktforholdene mellom Stortinget og regjeringen.
Utsagnet til Per Olaf Lundteigen kommer etter initiativ fra en stor gruppe på Facebook som jobber for bedre rettigheter og vilkår for selvstendig næringsdrivende. Gruppen heter "Selvstendige Arbeidere krever like rettigheter" og har lagt ut e-postvekslingen på siden sin.
Utsagnet:

"Alt som kommer fra opposisjonen skal som regel stemmes ned. Slik er det under alle flertallsregjeringer".

Etter mitt syn er dette en ærlig innrømmelse av tingenes tilstand og regjeringens holdning til Stortinget. Lundteigens svar er et nytt eksempel på regjeringens maktarroganse.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Det er stortingsgruppene til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som tar stilling til de saker som ligger til behandling i Stortinget Det har ikke gått ut noen slik anmodning som du spør om fra Statsministerens kontor. Jeg har merket med at stortingsgruppene har lagt vekt på sin mulighet til løpende dialog med regjeringen når det gjelder å fremme saker. De tre partiene som regjeringen utgår fra er enige om å gjennomføre felles politikk for stortingsperioden 2009-13 slik den er beskrevet i regjeringens politiske plattform.