Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1466 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 25.06.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Er det riktig oppfattet at Regjeringens forslag til ny § 14 a i barnehageloven, som for tiden er ute på høring, vil innebære at kommuner har rett til å kreve tilbakeført verdier som er oppbygd ved hjelp av kommunale tilskudd og foreldrebetaling, og innebærer det at kommuner i forbindelse med avvikling av privat barnehagedrift kan overta privateid eiendom og bygninger?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er riktig at regjeringen foreslår å lovfeste at barnehagetilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, og i forlengingen av dette at kommunene får hjemmel til å kreve tilbakeført midler som ikke er brukt til formålet. Hjemmelen omfatter også verdier som er bygget opp ved hjelp av offentlig tilskudd og foreldrebetaling, og som frigjøres når barnehagen selges eller driften opphører. Bestemmelsen får ikke betydning for verdier som er opparbeidet før forskriften trer i kraft.

Tilbakebetalingskravet omfatter tilskudd og foreldrebetaling som ikke er brukt til det formålet midlene var tiltenkt. Kommunen vil ha et pengekrav på tilskuddsmottakeren, og kan ikke uten videre kreve å overta bygninger eller andre eiendommer. Det vil være opp til skyldneren å avgjøre om vedkommende vil selge eiendom for å dekke tilbakebetalingskravet.