Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1541 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Har statsråden tenkt å gjøre noe med at tidligere ansatte ved trafikkstasjonen på Lillestrøm gjennom lengre tid har latt taushetsbelagte dokumenter ligge og slenge rundt i en usikret garasje, slik statsråden lovet i brev datert 13. april dette år og ikke minst sørge for at vedkommende som har gjort dette får en passende reaksjon?

Begrunnelse

Viser til undertegnede brev datert 26. februar vedrørende spørsmål om Statens vegvesens tilsyn med trafikkskoler. Dette brevet ble besvart først 13.04.2010. Et av spørsmålene dreide seg om at tidligere ansatte ved trafikkstasjonen på Lillestrøm har latt taushetsbelagte dokumenter ligge og slenge i en usikret garasje i lengre tid. I brev til departementet og undertegnede opplyses det om at ingenting er gjort fra Veidirektoratet i samarbeid med Statens vegvesen øst, slik statsråden i brevet av den 13.04.2010 lovte. Allerede i september/oktober 2009 ble dette varslet Tilsynsgruppen i region øst. Det ville ikke vært unaturlig om dette nå ble gjort og at vedkommende som har et slikt lemfeldig forhold til andre menneskers personvern ble møtt med en passende reaksjon.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil vise til at spørsmålet har sitt utspring i en konkret tilsynssak avgjort av Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet har 2. juli 2010 mottatt prosessvarsel i saken. Jeg finner det av hensyn til den videre rettslige behandlingen av saken derfor ikke riktig å kommentere saksfremstillingen nærmere slik den presenteres av stortingsrepresentanten.