Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1612 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 24.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En nylig publisert rapport konkluderer med at norske medisinske miljøer er blant de fremste i Norden når det gjelder kunnskap og ideer som kan være grunnlag for nye produkter. Men kommersialiseringen av slik kunnskap i Norge ligger langt etter våre naboland fordi vår legemiddelpolitikk har særordninger som gjør at det ikke er attraktivt nok for internasjonale selskaper å etablere partnerskap med norske gründere.
Vil statsråden foreta seg noe for å endre på denne situasjonen?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norsk legemiddelpolitikk er utformet for å ivareta følgende mål, jf. St.meld. nr. 18 (2004-2005) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk:

- Legemidler skal brukes riktig, både medisinsk og økonomisk

- Pasienter skal ha tilgang til effektive legemidler, uavhengig av betalingsevne

- Legemidler skal ha lavest mulig pris

Jeg vil også presisere at regelverket på legemiddelområdet må ivareta hensynet til at alle aktører innenfor legemiddelindustrien blir likebehandlet, uavhengig av om legemidlet er utviklet eller produsert i inn- eller utland. Dette er avgjørende for å sikre oppfyllelse av de legemiddelpolitiske målene, men også for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser, bl.a. etter EØS-avtalen.

Regjeringen har tatt i bruk flere virkemidler for å styrke kommersialisering av kunnskap og ideer fra norske medisinske miljøer. Det viktigste eksempelet er Fornyprogrammet under Norges Forskningsråd, som er rettet mot kommersialisering av forskningsresultater fra universiteter, høyskoler og helseforetak. Det har i tillegg vært en økning i midler bevilget til forskning for innovasjon innen helse og omsorg.

Det statlige investeringsselskapet Investinor kan også investere i prosjekter innen helse, og i 2009 var to av 13 prosjekter fra denne sektoren. De to prosjektene gjennomføres av Oslo- bedriftene Padtech AS som utvikler pakkeløsninger for produkter bl.a. innen farmasi, og SantoSolve AS som utvikler smertelindrende produkter for farmasøytisk industri. I 2010 har Investinor investert i Ås-selskapet Time Temp AS som utvikler holdbarhetsindikatorer til bruk bl.a. i farmasøytisk industri.

Regjeringen arbeider kontinuerlig for å legge til rette for innovasjon i helsesektoren og bygger opp under kommersialisering av forskningsresultater fra norske medisinske miljøer. Jeg mener dette er et viktig felt å satse på i fremtiden. Samtidig må vi ivareta de overordnede målsetninger som er beskrevet for legemiddelpolitikken i Norge.