Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1674 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 14.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Onsdag 25. august 2010 ble gamle Breivikeidet bru på fylkesvei 91 stengt for kjørende i tre dager, og både den gamle og nye broen siger nedover grunnet utvasking av masse i eleven. Den nye broen har allerede seget mellom 60 og 70 centimeter, og har så alvorlige skader at den må rives. Prosjektet fikk fem millioner tildelt fra regjeringens krisepakke i fjor.
Mener statsråden at kunnskapen hos Statens vegvesen og norske entreprenører er så dårlig, at man må kunne påregne at nye broer skylles bort allerede før de skulle ha åpnet?

Begrunnelse

Saken har blant annet vært omtalt i Nordlys 09.08.2010 "Må rive nybrua", og 24.08.2010 "Stenger brua i tre dager".

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Byggeprosessen for ny Breivikeidet bru har blitt avbrutt på grunn av artesisk utstrømning av grunnvann. Problemene oppsto ved utføring av supplerende grunnundersøkelser for den nye bruen. Problemene er særlig konsentrert til området rundt nordre landkar og berører både ny og gammel bru. I tillegg påvirkes også den midlertidige Baileybrua som er etablert i eksisterende vegtrasé og spenner over den gamle.

Artesisk trykk eller utstrømning kan enkelt forklares på følgende måte: Enkelte steder består grunnen av tette løsmasser (leire og silt) som ligger som et lokk over mer åpne (permeable) masser i dypet. Hvis disse åpne massene mates med grunnvann fra et nivå som er høyere enn terrenget der man står, vil man kunne få en oppadrettet vannstrøm dersom det tette laget punkteres. Dette kan sees som et oppkomme av vann, og kan i enkelte tilfelle vaske ut finstoff fra de tettere lagene, avhengig av jordart og strømningshastigheten i vannet.

Artesisk utstrømning oppstår av og til i borehull ved utføring av grunnundersøkelser. Noen hull tetter seg selv, mens noen tettes ved plugging. I enkelte tilfeller må det uføres injeksjon for å tette borehullene, og i noen sjeldne tilfeller har man måttet ty til løsninger hvor vannet får renne gjennom avlastningsbrønner eller filter som stopper utvaskingen.

Statens vegvesen opplyser om at fenomenet med artesisk vanntrykk i grunnen er kjent både fra litteratur og geoteknisk praksis, men at problemer av den alvorlighetsgrad en ser ved Breivikeidet er høyst uvanlig. Utførte grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging og prosjektering av Breivikeidet bru, avdekket ikke at området ville gi artesisk ustrømning av grunnvann.

I de siste 20 år har det vært mindre enn et halvt dusin tilfeller hvor en har måttet ty til spesielle tiltak som injeksjon, filter eller avlastingsbrønner på grunn av artesisk utstrømning av grunnvann. Ved to tilfeller i samme periode har det på grunn av høy risiko for artesisk utstrømning vært nødvendig å utforme fundamentering av bruer på en måte som ivaretar sikkerheten, hvis det skulle skje en artesisk utstrømning. Hvis man har kunnskap om at slike fenomener kan oppstå, så har altså både Statens vegvesen og entreprenører nødvendig faglig kunnskap til å iverksette ulike tiltak for å unngå problemer med artesisk utstrømning.