Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1750 (2009-2010)
Innlevert: 17.09.2010
Sendt: 20.09.2010
Besvart: 01.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Bladet Energi 06-10 meldte at "Lyse-konsernet og IVAR IKS vurderer å investere en halv milliard på det som kan bli skandinavias største biogassfabrikk. Men flere måneder etter at de henvendte seg til departementene om rammebetingelsen for satsingen, er det ennå ikke kommet svar." Nå har Hå Biopark meldt at prosjektet legges på is, og at de ikke har fått svar på henvendelser til regjeringen om møte.
Er statsråden tilfreds med behandlingen av Hå Biopark, og hvilken strategi og mål har regjeringen rundt biogass?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Nærings- og handelsdepartementet avholdt 23. september i år et møte med aktørene som står bak prosjektet Hå Biopark. Olje- og energidepartementet var til stede på dette møtet.

Hå Biopark henvendte seg til Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, og pekte på at utfordringene for deres prosjekt faller innenfor flere departementers ansvarsområder.

Når det gjelder energiutnyttelsen av biogass inngår det i regjeringens energipolitiske målsetninger for økt fornybar energiproduksjon. Enova er et viktig verktøy for å nå våre energipolitiske målsetninger. Enova lanserte i 2009 et nytt støtteprogram for aktører som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass. Støtten gis som investeringsstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt distribusjon i sammenheng med produksjon. Hå Biopark har opplyst at de har vært i kontakt med Enova om prosjektet.