Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1769 (2009-2010)
Innlevert: 22.09.2010
Sendt: 23.09.2010
Besvart: 29.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er status for forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold?

Begrunnelse

Undertegnede er svært opptatt av å sikre forbrukere grundig og tilfredsstillende informasjon i forbindelse med omsetning av bolig. I denne forbindelse viser undertegnede til høring om £K3U 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig, og ønsker en redegjørelse om på hvilken måte departementet har fulgt og evt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig har vært på høring. Saken er for tiden til behandling i departementet. Dette innebærer at forslagene i utredningen vurderes av departementet i lys av de innspillene som har kommet i høringen. I Takstlovutvalget var det betydelig uenighet om hvilke løsninger som vil være best egnet til å øke bruken av tilstandsrapporter ved salg av bolig. Forslagene i utredningen gjelder endring av regelverk av stor betydning for den enkelte forbruker som skal kjøpe eller selge bolig. Utredningen foreslår blant annet endringer i avhendingslova som vil gripe inn i kontraktsforholdet mellom partene. Siden det er forslag om vidtrekkende endringer i gjeldende regelverk, er det etter Justisdepartementets syn viktig at man foretar en grundig vurdering i lys av høringen.