Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1803 (2009-2010)
Innlevert: 30.09.2010
Sendt: 01.10.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 06.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Dersom det innen fylkesgrensene, f.eks. i Hedmark, er flere videregående skoler med samme linje, kan man da velge fritt hvilken skole man vil gå på uavhengig av bostedsadresse?

Begrunnelse

Et eksempel på dette kan være Flisa og Kongsvinger videregående skoler i Hedmark som har tilbud om samme type linje, men der geografiske skillelinjer bestemmer hvor den enkelte elev skal studere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Retten til videregående opplæring etter opplæringsloven innebærer rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 og to års videregående opplæring innenfor samme utdanningsprogram som de hadde på trinn 1, jf. opplæringsloven § 3-1. I kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven er det bestemmelser om vilkår for inntak til videregående opplæring og om inntaksrekkefølgen når det til et utdanningsprogram melder seg flere søkere enn det antall elevplasser fylkeskommunen tilbyr. Det er et grunnleggende prinsipp i forskriften at i slike tilfeller skal elevplassene fordeles etter poengsum som utregnes på grunnlag av karakterene fra det foregående utdanningsprogrammet, og slik at søker med høyere poengsum tas inn foran søker med lavere poengsum. Når flere søkere står likt i konkurransen om den/de siste plassene, blir rekkefølgen avgjort ved loddtrekning. Ved inntak til videregående trinn 1 gjelder poengsummen fra karakterene fra grunnskolen.

Retten til videregående opplæring omfatter imidlertid ikke rett til å gå på en bestemt videregående skole. Fylkeskommunen har ansvaret for å oppfylle retten til videregående opplæring etter opplæringsloven for alle som er bosatte i fylkeskommunen, men innenfor rammen av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven er det fylkeskommunen selv som avgjør hvilket opplæringstilbud som skal gis ved den enkelte skole og hvilken skole elevene skal tilknyttes.