Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:9 (2010-2011)
Innlevert: 01.10.2010
Sendt: 04.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Re kommune i Vestfold sammen med andre kommuner opplever nå å få avslag på sine søknader om tilskudd til å bygge nye plasser med heldøgns pleie. Re kommune har et behov og ønsker å bygge 132 plasser, men fikk ikke tilskudd til mer en 120,
Mener statsråden at kommunen i dette tilfellet prioriterer feil, eller mener statsråden at kommunen selv ikke vet best hvor mange plasser det er behov for, og vil statsråden sørge for at regjeringens lovnader om utbygging av plasser blir gjennomført gjennom å øke tilskuddsrammene?

Begrunnelse

Re kommune har som flere kommuner sett verdien av å samlokalisere sine tjenester. Det er i denne kommunen vedtatt et forprosjekt der det er ønskelig å samle alle sine plasser i et nytt bygg. I dag har man lokalisert dette på 3 forskjellige steder i kommunen, dette er noe som er uhensiktsmessig da bygningsmassen også begynner å bære preg av at den ikke er bygd etter dagens behov. Kommunen har i dag 109 plasser totalt som er for lite, og nå ønsker de å bygge for fremtiden. Det oppleves frustrerende da det gang på gang av regjeringsmedlemmer er lovet satsing på sykehjemsplasser og at det nå bare står på kommunene med hensyn til reguleringer, anbud osv.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til regjeringens forslag i Prop. 1 S (2010-2011):

”For å sikre at alle kommuner som har behov for å bygge flere heldøgns omsorgsplasser får mulighet til det, vil Regjeringen endre investeringsordningen for sykehjem og heldøgns omsorgsplasser slik at fylkesmennenes prioriteringer av hvilke kommuner som skal få tilskudd avvikles. Samtidig oppheves fordelingen av tilsagnsrammer på Husbankregioner og fylker."

Regjeringens beslutning vil løse problemet for Re kommune i Vestfold og andre kommuner som opplever å få avslag på sine søknader om tilskudd for å bygge nye plasser for heldøgns omsorg, på bakgrunn av at de ikke når opp i prioriteringen. Regjeringen vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger heldøgnsomsorg skal få dette. Regjeringen har som mål å gi tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015 for å sikre nok kapasitet, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.