Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:35 (2010-2011)
Innlevert: 05.10.2010
Sendt: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I budsjettet for 2011 står det i proposisjonen om E18-parsellen Gulli-Langåker at det kan være mulig med anleggsstart i 2011, men at man ikke kan legge frem proposisjon om utbygging og finansiering før det foreligger tilstrekkelig avklaringer.
Hva består disse avklaringer i og når forventes proposisjonen fremlagt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse at saken er til behandling mellom berørte departementer. Samferdselsdepartementet vil legge fram en proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli – Langåker så snart som nødvendige avklareringer foreligger.