Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:73 (2010-2011)
Innlevert: 12.10.2010
Sendt: 12.10.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 20.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan finansministeren oppgi de samlede inntekter til statskassen forårsaket av forenklede forelegg med bøtelegging etter fartsoverskridelser for årene 2005-2009?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er oversendt justisministeren til besvarelse. Tabellen under viser oversikt over de krav som er sendt ut fra Statens innkrevingssentral. Regnskapsførte inntekter kan være noe lavere, men innbetalingsprosenten er svært høy på disse kravene.

(tall i 1 000 kr)

Forenklede forelegg ATK-forelegg SUM

2005 265 229 308 199 573 428

2006 271 780 390 822 662 602

2007 302 657 363 231 665 888

2008 289 293 335 362 624 655

2009 270 178 287 309 557 487