Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:89 (2010-2011)
Innlevert: 13.10.2010
Sendt: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NTB er "FNs høynivågruppe ledet av statsminister Jens Stoltenberg enige om finansiering av klimatiltak i fattige land." Det handler om overføring av over 100 milliarder dollar årlig fra rike til fattige land. Det må antas at Norge vil forplikte seg til utvalgets forslag siden Norges statsminister har vært leder i utvalget. Det vil binde fremtidige regjeringer.
Ut fra hvilke(t) mandat eller konsultasjon med Stortinget har statsministeren gått inn i disse forhandlingene?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Generalsekretæren i FN opprettet våren 2010 en rådgivningsgruppe for finansiering av klimatiltak i u-land. Gruppen skal utforme praktiske forslag til hvordan en kan nå de langsiktige finansielle målene i København-avtalen, og har blitt bedt om å vurdere ulike finansieringskilder fra både privat og offentlig sektor.

Medlemmene i gruppen består av statsledere, ministere og økonomiske eksperter fra både fattige og rike land. Gruppen er rådgivende og rapporterer til FNs generalsekretær. Forslagene som fremmes i den endelige rapporten, vil således ikke være bindende. Rådgivningsgruppen skal legge frem endelig rapport innen november i år.

Det vil være opp til FNs generalsekretær å avgjøre hvordan rapporten spilles inn i de formelle klimaforhandlingene under FNs Klimakonvensjon. Det er i disse forhandlingene at formelle vedtak vil fattes.