Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:96 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 15.10.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 20.10.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen har satt i gang forsøksvirksomhet med gratisferje på to ferjesamband i Norge. Det gjelder sambandet Grytøy - Sandsøy - Bjarkøy i Troms og sambandet Daløy - Haldorneset i Solund i Sogn og Fjordane. Oppstart var 26.3.2010. Regjeringen har valgt å se forsøk med gratisferje i et distriktspolitisk perspektiv og har derfor valgt to små samband. Likefullt er det av interesse å se på trafikkutvikling.
Kan statsråden legge frem tall for passasjer og biler på de to strekningene fra og med april til og med sepember henholdsvis i år og i fjor?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet er stilt til samferdselsministeren, men det er overført til kommunal- og regionalministeren som ansvarlig for forsøket.

Trafikktallene for Daløy-Haldorneset i Sogn og Fjordane viser at det i perioden april til og med september 2009 ble transportert 9 951 passasjerer og 10 130 kjøretøy på dette sambandet. I perioden april til og med september 2010 var de tilsvarende tallene 11 088 passasjerer og 10 342 kjøretøy. Det betyr at det var en økning i antallet passasjerer på om lag 11 prosent, mens økningen i antall kjøretøyer var på om lag to prosent.

Når det gjelder ferjesambandet Grytøy-, Sandsøy- og Bjarkøy i Troms var trafikktallene i perioden april til og med september 2009 på 30 732 passasjerer og 16 772 kjøretøy.

I perioden april til og med september 2010 var tilsvarende tall 40 905 passasjerer og 19 916 kjøretøy. Det betyr at det var en økning i antallet passasjerer på dette sambandet på om lag 33 prosent, og en økning i antall kjøretøy på om lag 19 prosent.