Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:99 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 18.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Det vises til Dokument nr. 15:7 (2010-2011). Svaret fra statsråden omfattet kun utenriksdepartementet, mens bruken av pressestipend i Miljøverndepartementet var utelatt.
Kan statsråden gjøre rede for dagens bruk av, og nivået på, pressestipend i departementet, og sammenligne det med bruk under forrige regjering og i forhold til andre departement?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Fra 2005 til 2010 har Miljøverndepartementet gitt 20 pressestipend på til sammen 296 500 kroner.

Departementet har gitt pressestipender tilbake til 1997. I perioden 2001 – 2005 ble det gitt 22 pressestipender på til sammen 306 500 kroner.

Miljøverndepartementet har ikke oversikt over pressestipend gitt av andre departement.