Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:100 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 18.10.2010
Besvart: 26.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I en interpellasjonsdebatt (som beskrevet under) 3. juni sier Næringsministeren følgende: "Vi kommer til å gi Statkraft svar når vi har bestemt oss. Vi har bestemt oss når vi har gjort disse analysene grundig nok,....".
Kan statsråden gjøre rede for hvor langt man har kommet i arbeidet med disse analysene?

Begrunnelse

Harald T Nesvik reiser følgende spørsmål i en interpellasjonsdebatt 3. juni: Vil statsråden se på egenkapitalsituasjonen i statlig eide selskaper for å sikre at kapitalbalansen står i stil med de satsinger man ønsker politisk?
Svaret over er hentet fra denne debatten
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-2010/100603/1/#a2

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som jeg har redegjort for i Stortinget tidligere, reiser rammene for Statkraft framover omfattende og krevende spørsmål for staten som eier. Statkrafts nye konsernledelse presenterte i juni i år en mer fokusert strategi for virksomheten framover. På samme tid ble det valgt nye styremedlemmer, herunder styreleder, i selskapet. Med bakgrunn i dette har jeg bedt om at styret gjør en fornyet vurdering av selskapets kapitalbehov.

Jeg har en god dialog med Statkraft om disse spørsmålene, og jeg vil behandle det på ordinær måte for denne type eierspørsmål. Eventuelle konsekvenser som skal forelegges Stortinget, vil bli forelagt på det tidspunkt dette blir aktuelt.