Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:102 (2010-2011)
Innlevert: 15.10.2010
Sendt: 18.10.2010
Besvart: 22.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Anser regjeringen at de såkalte "røykeburene", som blant annet er plassert på Sola Lufthavn, er i tråd med kravene i røykeloven, og er regjeringen komfortabel at denne innretningen tas i bruk ved stadig flere arbeidsplasser?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Røykeforbudet i arbeidslokaler og lokaler hvor allmennheten har adgang er inntatt i tobakkskadeloven § 12. I bestemmelsens annet ledd er det imidlertid et unntak som åpner for at man på visse vilkår kan ha såkalte ”røykerom”. Unntaket gjelder ikke for serveringssteder. Det er kommunene og Arbeidstilsynet som fører tilsyn med forbudet.

Jeg er ikke kjent med den konkrete saken på Sola Lufthavn, annet enn gjennom mediene. Etter hva jeg forstår, har Arbeidstilsynet funnet at det aktuelle lokalet er å anse som et røykerom som er tillatt etter tobakksskadeloven § 12 annet ledd.

Verdens helseorganisasjon gjennomførte våren 2010 en evaluering av det norske tobakksarbeidet i Norge, og i sin evalueringsrapport anbefaler de blant annet at muligheten til å ha røykerom på arbeidsplasser fjernes. Departementet arbeider for tiden med en ny tobakksstrategi og vil i den forbindelse vurdere forslagene fra WHO.