Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:116 (2010-2011)
Innlevert: 19.10.2010
Sendt: 20.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å avvikle NRK Nynorsk mediesenters praksis med kommersiell medietrening for næringslivet?

Begrunnelse

Etter at det ble offentlig kjent at NRK Nynorsk medieavdeling i Førde driver kursvirksomhet i medietrening og krisehåndtering for næringslivet har, ikke uventet, reaksjonene kommet raskt. Det er i og for seg ikke noe i veien for at næringslivet skal ha anledning til å ta kurs i disse tingene. Snarere tvert imot, slik samfunnet er innrettet i dag. Det er derimot svært betenkelig at et offentlig mediemonopol som NRK kommer inn på et slikt marked, siden de her vil komme i direkte konflikt med det private markedet. Når man videre finner ut at dette er noe som ser ut til å være godkjent internt i NRK med klareringer i flere runder, kan det se ut som det eksisterer en ukultur og fullstendig mangel på gangsyn i organisasjonen. NRK kan ikke opptre med flere hatter i markedet, slik de gjør i denne sammenhengen. På den ene siden er de et medieselskap med spesiell offentlig beskyttelse gjennom lisensavgiften, men samtidig benytter de seg av denne sterke posisjonen til å begi seg ut på et marked hvor deres maktposisjon vil medføre konkurransevridning.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: NRKs anledning til å drive kommersiell virksomhet fremgår i NRK-plakatens punkt 5 bokstav f, som Stortinget har sluttet seg til:

"NRK skal kunne videreutvikle kommersielle tjenester som genererer overskudd som bidrar til å finansiere allmennkringkastingstjenester. Den forretningsmessige virksomheten skal være forenelig med de krav til kvalitet og integritet som gjelder for NRK."

For slik kommersiell virksomhet er det videre et krav om et klart regnskapsmessig skille og at lisensmidler eller andre offentlige inntekter ikke skal subsidiere kommersielle aktiviteter. Dette er nedfelt i NRK-plakatens punkt 5 bokstav d:

"Lisensmidler og andre offentlige inntekter skal ikke subsidiere kommersielle aktiviteter. Det skal være et klart regnskapsmessig og driftsmessig skille mellom NRKs kommersielle aktiviteter og allmennkringkastingsvirksomheten."

NRK-plakaten er innarbeidet i NRKs vedtekter og følgelig formelt bindende for selskapet.

Departementet har lagt spørsmålet om NRK Nynorsk mediesenter frem for NRK. Selskapet opplyser at virksomheten ved NRK Nynorsk mediesenter er organisert i tråd med reglene for statsstøtte til allmennkringkasting og bruken av lisensinntekter.

NRK viser også til at virksomheten er i samsvar med presseetiske regler. I redegjørelsen fra NRK heter det følgende:

"Nynorsk mediesenter er ikkje ein del av den redaksjonelle linja i NRK, men heimehøyrande under organisasjonsdirektør Solveig Jølstad. Dei tilsette er ikkje lenger aktive journalistar, og vi har ein klar avtale med NRK Sogn og Fjordane om skiljet mellom journalistikk og kursverksemd"

Jeg tar selskapets redegjørelse til etterretning og legger til grunn at virksomheten ved NRK Nynorsk mediesenter er i organisert i tråd med de formelle regler som gjelder for NRK.