Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:159 (2010-2011)
Innlevert: 25.10.2010
Sendt: 26.10.2010
Besvart: 01.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): SOS Rasisme har så langt ikke gjort sine fullstendige regnskaper åpne for revisjon, og det foreligger nå en anke i departementet fra organisasjonen.
Vil statsråden prioritere tilstrekkelig ressurser slik at departementet kan foreta en rask behandling av ankesaken, slik at man kan komme videre i denne saken?

Begrunnelse

I dag er den gode ordningen for tildeling av midler til barne- og ungdomsorganisasjonene basert på tillitt, og myndigheten må da kunne forvente svært stor åpenhet om regnskapene og samarbeidsvilje hos organisasjonene som mottar økonomisk støtte.
SOS Rasisme har de siste årene mottatt store millionbeløp i offentlige støtte. Som statsråden er kjent med er det en pågående sak knyttet til krav om regnskapskontroll på bakgrunn av mistanker om medlems- og pengerot i SOS Rasisme.
Fordelingsutvalget i BLD, LNU og IMDi har krevd en fullstendig gjennomgang av SOS Rasismes regnskap fra år 2008.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Departementet mottok klagen fra SOS Rasisme den 28. oktober. Departementet er opptatt av å få en rask behandling av klagen, og saken vil derfor bli høyt prioritert.