Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:177 (2010-2011)
Innlevert: 27.10.2010
Sendt: 28.10.2010
Besvart: 05.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): 18. oktober startet Statnett byggingen av de 54 første kraftmastene på strekningen Sima-Samnanger. Parallelt med byggingen arbeider fire regjeringsoppnevnte utvalg med utredning av mulighetene for en sjøkabel på strekningen mellom Sima til Kvam.
Gitt den store lokale motstanden denne saken har skapt i Hardanger, og de forsinkelser en eventuell fremføring i sjøkabel uansett vil skape - hvorfor velger regjeringen å sette i gang byggearbeidene kun fire måneder før sjøkabelutredningen er ferdig?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Kraftforsyningen til Bergensregionen er uakseptabel. Jeg vil understreke at det er helt nødvendig å styrke forsyningssituasjonen for strøm til denne regionen så raskt som mulig. Fram til sjøkabelalternativet er vurdert på nytt, videreføres derfor anleggsarbeidene for den delen av traséen som er felles for luftlednings- og sjøkabelalternativet.