Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:196 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 03.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Lokale politiposter er et viktig redskap for at politiet skal være synlige og aktive i områder der det trengs mer trygghet. Derfor ble det vinteren 2009 opprettet tre nye politiposter i Oslo. En på Sentralbanestasjonen og to mobile politiposter på Furuset og Nedre Grünerløkka-Grønland. Men i løpet av 2 010 har undertegnede fått henvendelser fra publikum om at de nye postene i liten grad er i bruk, og dette er et inntrykk som bekreftes av mange.
Hvordan ser statsråden på denne situasjonen og hvilken rolle bør politipostene ha?

Begrunnelse

Det jobbes for tiden med en resultatreform i politiet hvor noe av det viktigste blir hvordan politiet kan bli mer synlig og komme nærere befolkningen - og hvordan ressursbruken kan vris i denne retningen. Mobile og stasjonære politiposter er en ubyråkratisk organisasjonsform som kan bidra til dette. Vi bør få flere slike i årene framover, både i Oslo og andre steder i landet, og da er det viktig at de første forsøkene blir gjennomført på en ordentlig måte.
Det kan være mange grunner til politipostene i mindre grad er i bruk. Det kan vises til at politiet heller prioriterer å bevege seg rundt til fots eller på sykkel. Men dette vil fint kunne kombineres med å ha en lokal post som base. Når politiet valgte å gjøre to av de nye postene mobile, var jo grunnen nettopp at en mobil post kan flyttes etter kriminelle miljøer, som f eks narkotikalangere, når disse flytter seg fordi de forstyrres av politiposten.
Det har også vært spekulert i om ressursmangel kan være en av grunnene til situasjonen. I Oslo har politiet ifølge Forbruker- og administrasjonsdepartementets statistikk fått 172 flere årsverk fra begynnelsen av 2009 til første halvår 2010. Det er ingen tvil om at politiet likevel må gjøre vanskelige prioriteringer. Men de nye politipostene som ble lansert av ledelsen i Oslo Politikammer sammen med Justisministeren, ble nettopp oppfattet som en klar prioritering av synlig nærpoliti. Justisministeren deltok i lanseringen av disse, og dette var et positivt og etterlengtet tiltak som folk har store forventninger til.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er helt enig i at politipostene er viktige redskap for å sikre at vi har et synlig og tilgjengelig politi og for å sikre befolkningens trygghet i områder som kan være belastet med kriminalitet. Det er nettopp derfor at det de siste årene er opprettet totalt fem politiposter i Oslo, inkludert en gjenåpning av politiposten på Oslo S. Tre av disse fem politipostene er mobile. Disse har sitt utgangspunkt på Manglerud, Stovner og Majorstuen, og blir lånt ut til andre enheter i byen etter behov. I tillegg til disse tre mobile enhetene, har Oslo fast politipost på Oslo S. og Holmlia.

Oslo politidistrikt har meddelt at politipostene aldri har vært så mye brukt som fra tidlig i sommer og frem til nå. Politipostene spiller av flere grunner en vesentlig rolle i Oslopolitiets innsats.

De benyttes som base for patruljering i nærområdet, hvor synlighet og tilstedeværelse kombineres med fot- eller sykkelpatruljer i området. For eksempel har Stovner politistasjon i hele sommer benyttet den ene mobile politiposten som utgangspunkt for sykkelpatruljer i områdene Tveita og Furuset. I slike tilfeller settes det en lapp på politiposten med telefonnummer til patruljen. Ellers benyttes den vekselvis mellom Furuset og Tveita senter, der en til enhver tid ser at behovet er størst.

En av hovedhensiktene med politipostene er å benytte dem som kontaktpunkter for publikum. Manglerud politistasjon har meget god erfaring med å bruke den mobile politiposten etter alvorlige hendelser i nærmiljøet – for å gi publikum tryggheten tilbake. Dette ble for eksempel gjort etter et stygt hjemmeran, hvor den mobile politiposten var i nærmiljøet i flere dager og hvor publikum også kom med tips i saken. Den mobile posten ble også benyttet flere dager i nærområdet hvor en mann begikk drap på sin familie, hvor publikums mottakelse og tilbakemelding var meget positiv. I samme sak ble den mobile posten også benyttet på skolen der mannens barn hadde gått.

Politipostene kan videre benyttes som en utplassert kommandoplass for politiet. De mobile politipostene brukes av alle stasjonene ved planlagte aksjoner som for eksempel trafikkontroller og andre aksjoner. Majorstua politistasjon har benyttet posten i Bogstadveien som kommandoplass ved håndtering av utestedsproblematikk.

Oslo politidistrikts målrettede innsats ”Sommer i Sentrum” er besluttet forlenget i første omgang ut året. Her er den mobile politiposten et sentralt element. Evalueringen fra næringsdrivende og publikum om den gode synligheten og tilstedeværelsen er udelt positiv. Denne innsatsen har også medført at vold og lommetyverier i sentrumsområdene har gått ned. Politiposten har vært benyttet både på dag-, kvelds- og nattestid.

Utover dette har Oslo politidistrikt en forsterket innsats gående for å forebygge voldshandlinger natt til lørdag og natt til søndag. Her benyttes også mobil politipost som et sentralt element, og erfaringene med dette er så lang svært positive.

Politidistriktet er opptatt av å benytte de mobile politipostene fleksibelt, der behovet og effekten anses størst basert på politiets analyser.

For øvrig kan jeg legge til at politiposten på Oslo S. generelt er åpen fra kl. 07.00 til 22.00. Dersom den er stengt betyr det at mannskapet er i ferd med å utføre et oppdrag i nærheten. I så tilfelle er det oppført et telefonnummer på døren som publikum kan benytte for å komme i kontakt med dem.