Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:197 (2010-2011)
Innlevert: 28.10.2010
Sendt: 29.10.2010
Besvart: 11.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I forbindelse med Enovas tildeling av støtte til Midtfjellet vindkraftanlegg i Fitjar kommune skriver statsråden i en pressemelding at "I tildelingsbrevet for 2010 ga jeg klare signaler til Enova om å fortsette vindkraftsatsingen. Dagens tildeling bekrefter denne satsingen." Pressemeldingen gir et inntrykk av at det blir videre satsing på vind fra Enovas side.
Har statsråden forventninger til at Enova skal tildele ytterligere støtte til vindkraft før grønne sertifikater trer i kraft i 2012?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Departementet har en overordnet styring av Enova og Energifondet.

Det er lagt opp til en langsiktig styring og en faglig uavhengighet for virksomheten. De langsiktige målene er sentrale, og Enova utvikler selv programmer og prioriterer midlene slik at målene nås på en mest mulig effektiv måte.

Det har vært satt et resultatmål på 3 TWh/år vindkraft innen utgangen av 2010. Dette resultatmålet er styrende for Enovas satsing på området. Målet går ut ved utgangen av 2010. I statsbudsjettet for 2010 informerte jeg om at overnevnte mål ikke ville bli nådd. Dette var bakgrunnen for presiseringen knyttet til vindkraftsatsing i 2010 i Enovas tildelingsbrev for 2010. Det er videre gitt en gjennomgang av vindkraftsatsingen i statsbudsjettet for 2011, kapittel 8.4. Det er ikke satt opp nytt vindkraftmål for Enova som skal gjelde etter 2010.