Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:224 (2010-2011)
Innlevert: 03.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvilke støtteordninger finnes det i dag for foreldre når barn dør kort tid etter fødsel, f.eks. rettigheter knyttet til permisjon med lønn i en periode etter dødsfallet og fars rettigheter på dette området?

Begrunnelse

Dessverre hender det at barn dør i løpet av de første ukene etter fødselen. Flere foreldrepar havner i en vanskelig situasjon når det gjelder tiden etter dødsfallet, særlig fordi mange trenger noe tid før de går tilbake i arbeid.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Hvis barnet dør i løpet av stønadsperioden for foreldrepenger, kan foreldrene etter folketrygdloven § 14-9 sjette ledd ta ut opp til 6 uker av den gjenværende perioden.

Formålet med foreldrepengeperioden etter barns død er å hindre et brått avbrudd i den planlagte permisjonen. Ordningen retter seg derfor i første rekke mot den som er i permisjon når barnet dør, uavhengig av om det er mor eller far.

Reglene som gjelder for foreldrepermisjon for øvrig gjelder også for denne perioden. Det vil si at de første seks ukene etter fødsel vil også i disse tilfellene være forbeholdt mor av helsemessige årsaker. Bortsett fra i de første seks ukene etter fødselen kan foreldrene dele på perioden. De kan ikke ta ut fulle foreldrepenger samtidig, men de kan for eksempel arbeide halv tid og ta ut 50 prosent foreldrepenger hver.