Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:225 (2010-2011)
Innlevert: 03.11.2010
Sendt: 03.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I forbindelse med skader som inntreffer under kurs, for eksempel befalskurs, i Forsvaret, eksisterer det få fleksible ordninger for å få dekket nødvendige utgifter til behandling av skader slik at man kan fortsette kurset. I svært mange tilfeller vil det ikke være et alternativ å vente i offentlig helsekø på operasjon, fordi man ikke kan fortsette kurset før skaden er behandlet.
Vil statsråden vurdere ordninger som refunderer den enkeltes nødvendige utgifter også der behandlingen skjer ved private helsetilbud?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide om kjøp av private helsetjenester.

Personer i Forsvaret som får akutte skader, og som har behov for øyeblikkelig hjelp, får slik hjelp i likhet med øvrige innbyggere. For tilstander som ikke har karakter av øyeblikkelig hjelp, er det mulig å benytte ordningen med fritt sykehusvalg for raskest mulig behandling.

Forsvaret opplyser at man i enkelte tilfeller, når operative behov har tilsagt det, har kjøpt helsetjenester fra private tilbydere.

Det er ikke planer om å innføre en generell refusjonsordning for private helsetjenester for personell i Forsvaret.