Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:269 (2010-2011)
Innlevert: 11.11.2010
Sendt: 11.11.2010
Besvart: 19.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Yad Vashem, den israelske minneinstitusjonen for Holocaust, avvikler på regelmessig basis kurs for lærere som skal undervise om emnet. 24 land sender lærere på kurs om Holocaust. Danmark har hatt 200 lærere på kurs over en 10 års periode.
Vil statsråden vurdere om Norge bør delta i dette programmet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten viser til undervisningsinstitusjonen Yad Vashem, senter for Holocauststudier i Jerusalem, som per i dag samarbeider med 29 land i Europa, deriblant Finland, Sverige og Danmark. I Sverige skjer dette samarbeidet gjennom Yad Vashems kontakt inn mot den frittstående organisasjonen Svenska kommittéen mot antisemitism (SKMA). I Danmark er deres samarbeidspartner den uavhengige forskningsinstitusjonen Danish Institute for International Studies (DIIS).

Jeg mener at vi i Norge allerede har en tilnærmet lik organisering. Holocaustsenteret, (HL-senteret), Det europeiske Wergelandsenteret (EWC), er begge faglig uavhengige kompetansemiljøer, opprettet av departementet. De må på et faglig fundert grunnlag, i samarbeid med de lokale skolemyndighetene komme frem om det er aktuelt å samarbeide med Yad Vashem.

Det finnes allerede i Norge utviklet mye undervisningsmateriell til bruk for lærere i undervisningen. Dette er tilgjengelig både på HL-senterets egne hjemmesider og på nettbasen Holocaustdagen.no.

HL-senteret har i høst gjennomført første runde i et nytt undervisningsopplegg for lærere i holocaustproblematikk. Ved siden av å fokusere på den rent historiske dimensjonen ved Holocaust, har man også hatt et videre perspektiv ved å se på folkemord mer generelt. Kurset har fått bra tilbakemeldinger fra deltakerne.

Jeg vil videre informere om at jeg har tatt initiativ til en bredt sammensatt arbeidsgruppe for holdningsskapende arbeid i skolen, som blant annet ble nedsatt for å finne konstruktive løsninger for å bekjempe antisemittisme i norske skoler. Gruppen vil levere sin rapport i midten av januar 2011. Konklusjonene i rapporten vil bli viktige i departementets videre arbeid.