Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:364 (2010-2011)
Innlevert: 24.11.2010
Sendt: 25.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Hva er årsaken til at statsråden ikke har besvart brev fra Industri Energi-klubbene om hvilke tiltak regjeringen vil foreta seg når det gjelder kraftsituasjonen i Midt-Norge?

Begrunnelse

Representanter fra Industri Energi-klubbene ved midtnorske, kraftforedlende bedrifter har sendt brev til statsråden i april 2010. Brevet omhandler kraftsituasjonen i Midt-Norge og hvilke tiltak statsråden vil iverksette. Ifølge Adresseavisen 19.11.2010 er brevet ennå ikke besvart. Det er for meg noe underlig at fagforeningene ikke har fått svar på sitt brev. Kraftsituasjonen oppleves som svært alvorlig for den kraftforedlende industrien i Midt-Norge.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg mottok i april 2010 en rekke brev fra aktører i Midt-Norge. Både privatpersoner, næringsliv, politiske grupperinger og andre interesseorganisasjoner sendte spørsmål og kommentarer om kraftsituasjonen og strømpriser. Det er en glipp at det omtalte brevet ikke er besvart. Jeg vil nå besvare brevet.