Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:386 (2010-2011)
Innlevert: 26.11.2010
Sendt: 29.11.2010
Besvart: 07.12.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvor mange har testet positiv på narkotika under tjeneste i Afghanistan og hvor mange har fått represalier eller blitt avskjedighet på grunn av dette?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 29. november 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jørund H. Rytman om bruk og besittelse av narkotika blant norske styrker i Afghanistan, samt hvor mange som har fått represalier på grunn av dette.

Forsvaret opplyser at det har vært gjennomført testing for narkotika i perioden 3. september 2005 til 16. november 2010. Det er i denne perioden gjennomført 197 prøver, og det er ikke avdekket positive prøver på narkotika.

Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv tilsier at det er nulltoleranse for narkotika i Forsvaret. Reaksjonen på bruk eller besittelse av narkotika er hjemsendelse, etterforskning av militærpolitiet og oversendelse av saken til sivil politimyndighet. Forsvaret opplyser videre at soldater som har misjonsspesifikk kontrakt vil få kontrakten opphevet hvis det påvises misbruk av narkotika.

Det er et stort fokus på forebygging for å forhindre bruk av narkotika i Forsvaret. Det blir foretatt tester både ved innrykk til førstegangstjeneste, og i løpet av tjenesten. Det blir også gjennomført tester blant befal og grenaderer. I tillegg gjennomføres det holdningskampanjer mot bruk av narkotika.