Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:388 (2010-2011)
Innlevert: 29.11.2010
Sendt: 29.11.2010
Besvart: 08.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Vinterkulden og økte strømpriser gjør mange nordmenn mer bevisst på energiforbruket. De som nå blir motivert til å drive energisparing møtes hos Enova med beskjed om at "Alle bevilgede midler er disponert", og man må vente til neste år. Enova har totalt sett ledig kapital, men de har ikke fullmakt til å omfordele ressursene.
Vil statsråden åpne for at Enova kan forvalte sin totalkapital mer fleksibelt i tråd med god kost/nytteanalyse, slik at de kan møte høy etterspørsel fra Husholdningene?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det har vært stor interesse for Enovas tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdningene i hele 2010. Siden ordningen ble etablert i 2006 har 14 481 husstander mottatt tilskudd fra Enova. Verdien av deres samlede investeringer er om lag 1,4 mrd, og av dette utgjør tilskuddene 120 mill.

På Enovas hjemmeside står det nå: ”alle bevilgede midler er disponert, men du er velkommen til å søke.” Dette betyr at Enova ikke kan garantere innvilget tilsagn til de som oppfyller kriteriene innen 28 dager, slik Enova normalt gjør. Enova frigjør fortløpende midler fra tilsagn som ikke benyttes, og deres oppfordring er derfor at de som er interessert bør søke om støtte.

Regjeringen legger opp til å bevilge 40 millioner kroner til tilskuddsordningen for husholdninger i 2011. Umiddelbart etter årsskiftet vil det bli åpnet for å disponere disse midlene.