Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:434 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 09.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Vil finansministeren følge opp de signaler han gav i spørretimen 1. desember, om å vurdere å øke bostøtten for de mest vanskeligstilte dersom strømprisen blir ekstra høy slik han signaliserte i Stortinget 1. desember, og når kan vi eventuelt forvente at tiltak iverksettes?

Begrunnelse

I spørretimen 1. desember signaliserte finansministeren langt på vei at han var positiv til opposisjonens forslag om å vurdere å bruke bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de mest vanskeligstilte, dersom en unormal situasjon igjen oppstod på elektrisitetsmarkedet.
Så sent som forrige torsdag (25.11.10) stemte regjeringspartiene imot et slikt forslag fra en samlet opposisjon.
Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre lød som følger:

“Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i strømprisene nøye, og dersom en unormal situasjon igjen oppstår på elektrisitetsmarkedet, bes regjeringen vurdere å bruke bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de mest vanskeligstilte.”

Finansministeren var tilstede under behandlingen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Høye strømpriser over lang tid kan være en belastning for mange husholdninger med presset økonomi. Regjeringen følger derfor utviklingen i strømprisene nøye, og vil vurdere tiltak dersom vi får en lang periode med kulde og høye strømpriser. Det kan da være aktuelt med målrettede tiltak for å støtte husholdninger med lav inntekt og som rammes av høye strømpriser. Bostøtten kan da være et aktuelt tiltak. Det vil også bli vurdert tiltak som kan bidra til å bedre balansen i kraftmarkedet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag til tiltak, dersom situasjonen med høye strømpriser vedvarer.