Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:473 (2010-2011)
Innlevert: 06.12.2010
Sendt: 07.12.2010
Besvart: 14.12.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kina er ett av fokuslandene i utenriksministerens omdømmeforum. Taipei International Book Exhibition (TIBE) har vokst til å bli en av de største bokmessene i Asia, og representerer muligheter for markedsføring av Norge, kulturutveksling og promotering av norske forfattere og bøker overfor 23 millioner fastboende samt øvrige tilreisende til Taiwan.
På hvilken måte vil statsråden ta initiativ til at Norge er representert på TIBE 2011?

Begrunnelse

Taiwan har over 9000 registrerte forlag og over 40 000 nye boktitler hvert år. I tillegg utgjør oversetting av internasjonale bøker over 20 pst. av markedet. TIBE representerer et betydelig potensial for markedsføring av Norge ettersom utstillingen tidligere har tiltrukket seg over 520 000 besøkende og 507 forlag fra over 58 land. Etter at Storbritannia og Irland i fjor fjernet kravet om visum for bærere av taiwanske pass ved innreise til disse landene, og at EU den 25. november 2010 liberaliserte kravet tilsvarende for innreise til Schengen og 7 tilhørende land, vil bærere av taiwanske pass kunne reise til 37 europeiske land uten krav om visum. Dette vil kunne bidra til ytterligere muligheter for økt kulturell utveksling.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Aktuelle deltakere på internasjonale bokmesser er først og fremst forlag samt foreninger og kulturorganisasjoner tilknyttet bokbransjen. Dette er i all hovedsak kommersielle aktører som Kulturdepartementet ikke yter tilskudd til og heller ikke kontrollerer på annen måte. Også hva gjelder tilskuddsmottakere på Kulturdepartementets budsjett, mener jeg spørsmålet om eventuell deltakelse på denne typen arrangementer er noe som klart faller inn under institusjonenes og organisasjonenes kunst- og kulturfaglige skjønn.