Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:492 (2010-2011)
Innlevert: 08.12.2010
Sendt: 09.12.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 16.12.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statistisk sentralbyrå savner nær 2 000 svar på Landbrukstelling 2010, etter at andre og siste purrefrist gikk ut.
Hva vil statsråden gjøre slik at bønder svarer, og vil det være noen konsekvenser for bønder som ikke svarer?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Statistisk sentralbyrå gjennomførte en landbrukstelling sommeren i 2010. Slike tellinger har vært gjennomført hvert 10. år siden 1907. Årets telling var en fulltelling der alle landets 50 000 jordbruksbedrifter var med. Administrative registre og spørreskjema ble benyttet for å gjennomføre undersøkelsen. Ifølge Statistisk sentralbyrå har om lag 1 600 jordbruksbedrifter ennå ikke svart, etter at to purringer er sendt. Svarprosenten er likevel høy, nær 97 prosent, og på linje med resultatet i de to forrige landbrukstellingene.

Statistisk sentralbyrå er en faglig uavhengig institusjon administrativt underlagt Finansdepartementet. Statistisk sentralbyrå har hjemmel til å benytte oppgaveplikt og eventuelt tvangsmulkt ved innhenting av data til produksjon av offisiell statistikk. Landbrukstellingen 2010 er oppgavepliktig, og tvangsmulkt er vedtatt. I saker hvor det er spesielle årsaker til at svar ikke er innkommet, vil mulkt ifølge Statistisk sentralbyrå likevel ikke bli ilagt.

For å utarbeide statistikk med tilstrekkelig kvalitet er det viktig med høye svarprosenter, jf. blant annet omtale i Prop 1 S. Svarprosentene for Statistisk sentralbyrås undersøkelser med oppgaveplikt er gjennomgående høye og stabile. I forberedelsene til Landbrukstellingen 2010 er det blitt lagt stor vekt på å sikre at denne tellingen gjennomføres med god kvalitet.