Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:501 (2010-2011)
Innlevert: 09.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Regjeringen har endelig, etter 5 års utsettelse, fått på plass en avtale om grønne sertifikater med Sverige. Det gleder vi oss over. Regjeringen har vært tidlig ute med å slå fast at produsentens inntekter fra grønne sertifikater skal skattelegges.
Vil forbrukernes utgifter på grønne sertifikater belegges med mva.?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Om merverdiavgiftsplikten for elsertifikater vil jeg vise til at det i Olje- og energidepartementets høringsnotat av 8. desember 2010 om lov om elsertifikater er uttalt følgende:

”Omsetning av svenske elsertifikater er ansett avgiftspliktig etter merverdiavgiftslovgivningen i Sverige, se uttalelse fra Skatteverket 27. januar 2010. Etter en foreløpig vurdering antar Finansdepartementet at levering av elsertifikater mot vederlag vil anses som merverdiavgiftspliktig omsetning av tjenester etter den norske merverdiavgiftsloven, men vil ta endelig stilling til spørsmålet så snart ordningens nærmere utforming er på plass. Hvis departementets foreløpige vurdering blir stående, innebærer det at det skal beregnes merverdiavgift med 25 pst. av det avtalte vederlaget for elsertifikatet.

Innføring av et felles elsertifikatmarked fra 1. januar 2012 kan reise flere skatte- og avgiftsrettlige problemstilinger. Finansdepartementet vil eventuelt komme tilbake til dette.”Departementets foreløpige vurdering innebærer at de kraftprodusenter som får tildelt elsertifikater vil måtte beregne 25 pst. merverdiavgift ved omsetning av disse. Det vil normalt være nettleverandørene som vil kjøpe slike sertifikater. Som merverdiavgiftspliktige virksomheter vil de ha fradragsrett for merverdiavgift på sine anskaffelser til bruk i virksomheten. Det at slike elsertifikater er avgiftspliktige vil dermed ikke i seg selv medføre økte merverdiavgiftutgifter for forbrukerne. Dersom nettverksleverandørenes kostnader ved å anskaffe elsertifikater overveltes i kraftprisen til forbruker, vil det imidlertid bli beregnet merverdiavgift på denne prisøkningen.